logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

17 март 2023 г.

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна
монета „100 години от основаването на Българския олимпийски комитет“

От 20 март 2023 г. Българската народна банка пуска в обращение сребърна възпоменателна монета на тема „100 години от основаването на Българския олимпийски комитет“.

Цената на монетата при пускане в обращение е 132 (сто тридесет и два) лева.

Монетата ще се продава в Българската народна банка – на две каси в София, пл. „Княз Александър I“ № 1 и четири каси в Касов център на БНБ в София на ул. „Михаил Тенев“ № 10.

Всеки клиент (физическо или юридическо лице) ще може да закупи от касите на Българската народна банка само по 1 монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице, съгласно представено нотариално заверено изрично пълномощно за закупуването на конкретната възпоменателна монета. Лицата, които закупуват възпоменателни монети, следва да са пълнолетни, т.е. да имат навършени 18 години.

До края на работния ден на 20 март 2023 г. новата монета ще бъде предоставена от БНБ на Банка ДСК АД, Кей Би Си Банк България ЕАД, Първа инвестиционна банка АД, Тексим Банк АД и Централна кооперативна банка АД за продажба в техните офиси и клонове.

Посочените банки ще продават монетата в офиси и клонове от следния списък.
10 лева, 2023 г.

100 години от основаването на Българския олимпийски комитет

На лицевата страна на монетата са изобразени следните елементи: горе – емблемата на БНБ с годината „1879“ върху лентата, а под нея номиналната стойност „10“, цифрите на която са стилизирани стадион и лекоатлетическа писта; от двете им страни са изписани годината на емисията „2023“ и думата „ЛЕВА“. В полукръг долу надпис: „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“.

На обратната страна на монетата е изобразена съвременната емблема на Българския олимпийски комитет, обградена с венец от традиционен български етно мотив. Околовръст има надпис „100 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ ОЛИМПИЙСКИ КОМИТЕТ“.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

2023 г.

Номинална стойност

10 лева

Метал, проба

Ag 999/1000

Качество

мат-гланц, висше

Тегло

23.33 г

Диаметър

38.61 мм

Гурт

гладък

Тираж

5000

Отсечена в

Монетен двор ЕАД

Художествен проект

Светлин Балездров


Прикачени файлове

Презентация на монетата Изтегли PDF (1114 KB)


Информационна дипляна за монетата Изтегли PDF (3557 KB)


Списък на офиси и клонове на банки, в които ще се продава новата възпоменателна монета „100 години от основаването на Българския олимпийски комитет“, емисия 2023 г. Изтегли PDF (258 KB)


Снимки