logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

21 януари 2003 г.

С пускането в обращение от 1 януари 2002 г. на банкнотите и монетите евро, Българската народна банка започна да заменя за евро, а от 1 март 2002 г. да изкупува срещу левове банкнотите на излизащите от обращение валути, подразделения на еврото. Сроковете, в които валутите се изкупуват от БНБ, са в зависимост от тези, определени за тяхното изкупуване от съответните национални централни банки.

Холандската централна банка взе решение да прекрати изкупуването на холандски гулдени.

Във връзка с това Българската народна банка, считано от 1 март 2003 г., ще преустанови изкупуването на холандски гулдени срещу лева. Курсът, по който до тази дата ще се извършва изкупуването, остава непроменен: 1 NLG = 0.883079 BGN.