logo
Skip to content

СЪОБЩЕНИЕ

12 юни 2003 г.

Във връзка с предстоящия избор на първични дилъри на ДЦК за периода след 01.07.2003 г., търговските банки, както и небанковите финансови институции по смисъла на чл.54 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, които отговарят на Критериите за оценка и избор на първични дилъри на ДЦК, могат да подават документи по реда на чл.5, ал.4 и ал.5 от Наредба №15 на МФ и БНБ за контрол върху сделките с безналични ДЦК, в срок до 12.00ч. на 18.06.2003 г. Същите следва да бъдат изпращани до БНБ, управление “Фискални услуги”. Повече информация може да получите на следните телефони: 9859-2491 в МФ и 9145-1975 в БНБ.