logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

11 септември 2003 г.

Днес, 11 септември 2003 г., Българска народна банка издаде резрешение на “ОТП Банк” АД, Будапеща, Унгария, да придобие 9 398 400 броя акции на “Банка ДСК”, представляващи 100% от капитала й, съгласно Заповед № РД 22-1194 на подуправителя на БНБ Емилия Миланова.