logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

5 февруари 2004 г.

На основание чл. 5, от Наредба № 20 на БНБ за издаване на сертификати по чл. 9, ал. 2 от Закона за банките подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде Сертификат за начилие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Тодор Трифонов Александров в качеството му на член на Управителния съвет на ТБ “Юнионбанк” АД, гр. София.

На същото основание подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде Сертификат за начилие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Петер Виктор Харолд в качеството му на член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на ТБ “Биохим” АД, гр. София.