logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

25 февруари 2004 г.

По случай своя 125-годишен юбилей Българска народна банка обявява три едногодишни стипендии за студенти с образователни степени бакалавър, магистър и докторант.

Изисквания към кандидатите бакалаври:

1. Да са български граждани;

2. Да са студенти редовна форма на обучение в една от следните специалности:

• Финанси;

• Банково дело;

• Икономикс;

• Международни икономически отношения;

• Счетоводство и контрол;

3. Да са завършили втори курс с минимален успех: Отличен 5.50.

Изисквания към кандидатите магистри:

1. Да са български граждани;

2. Да притежават диплома за завършено висше образование в следните специалности:

• Финанси;

• Банково дело;

• Икономикс;

• Международни икономически отношения;

• Счетоводство и контрол;

3. Да са записани в магистърска програма;

4. Да имат минимален успех: Отличен 5.50 от дипломата за завършено висше образование.

Изисквания към кандидатите докторанти:

1. Да са български граждани;

2. Да са спечелили конкурс за докторант;

3. Да притежават диплома за завършено висше образование в следните специалности:

• Финанси;

• Банково дело;

• Икономикс;

• Международни икономически отношения;

• Счетоводство и контрол;

4. Да имат минимален успех: Отличен 5.50 от досегашното следване.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Академична справка за успеха от досегашното следване;

2. Автобиография;

3. Мотивационно писмо;

4. Препоръки.

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 1 май 2004 г. на адрес: БНБ, 1000 София, пл. “Ал. Батенберг” № 1, гише № 62, за деловодството, относно конкурса за стипендии на БНБ.

Подборът на кандидатите ще се извършва на два етапа: селекция по документи и събеседване с комисия.

Събеседването с избраните лица ще се проведе на 10 май 2004 г.

Резултатите ще се обявят на 20 май 2004 г. в Интернет страницата на БНБ.