logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

5 април 2004 г.

На основание чл. 19, ал. 1 от Закона за банките, във връзка с чл. 23 от Наредба № 2 за лицензиите и разрешенията, издавани от Българската народна банка, подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде заповед, с която разрешава на Бони Евлогиев Бонев да придобие пряко (заедно с притежаваните от него досега акции) общо 88.66% от капитала на “Международна банка за търговия и развитие” АД, който е в размер на 13 милиона лева.