logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

8 април 2004 г.

Представители на “Печатница на БНБ” ЕАД взеха участие в ежегодната Пан-европейската конференция – изложение за печатане на изделия с висока защита (Pan-European High Security Printing Conference). Международната конференция се проведе в Берлин, в периода 31 март–1 април 2004 г., като домакините бяха поканили представители от страните от Централна и Източна Европа – Белгия, Словения, Великобритания, Италия, Франция, Германия, Унгария, Швейцария, Австрия, както и от Русия и Украйна. За първи път представителите на “Печатницата на БНБ” участваха като изложители в такъв международен форум. Бяха направени 27 презентации, като участниците обсъдиха новите тенденции и практическото приложение на производството на банкноти, на специални продукти, идентификационни документи и ценни книжа.

На конференцията и в изложението взеха участие някои от най-големите фирми от бранша на защитените печатни изделия, като производители на хартия (Arjo Wiggins Security, Papierfabrik Louisenthal), производители на мастила (Gleitsmann Security Inks, SICPA,), производители на оборудване (Atlantic Zeiser, Drent Goebel, Jura JSP, KBA-GIORI), печатници (Bundesdruckerei, Francois-Charles Oberthur, Giesecke & Devrient, De la Rue, Goznak, OeBs, Oesterreichische Staatsdruckerei), производители на специални защитни елементи, националните банки на някои бивши съветски републики (Таджикистан, Украйна, Беларус, Русия), представители на федерални органи на реда, специализирани списания и други.

Целта на изложението бе да се обменят виждания за важните от гледна точка на банкнотното производството въпроси. Потвърди се тенденцията на увеличаване дела на интаглио печата (металографски) и свързаните с него защитни елементи за сметка на използването на холограмите. Беше анотирано развитие в ролната технология на интаглио печат от страна на фирмите GOEBEL и EPIKOS. Gleitsmann Security Inks представи разработка за интаглио мастила с лъчево сушене. Развитие имат и системите за контрол на качество, като се запазва тенденцията за контрол на единични банкноти. KBA-GIORI представи портативен прибор за контрол на видими елементи от печата.

Българските представители участваха в дискусиите за производството на паспорти. Наблюдава се налагането на тенденцията за използване на безконтактен микрочип при идентификационните документи. Също така силно развитие има използването на биометрични данни, предимно лицево разпознаване, и като алтернатива пръстови отпечатъци и ирисово разпознаване. За отбелязване е и усъвършенстване на системите за дигитални защитни елементи и персонализация от вида на дигитален воден знак.

Представителният щанд на Печатницата на БНБ предизвика огромен интерес от страна на останалите участници не само поради факта, че присъства за първи път, но и поради богатото разнообразие на експонати, информационни и представителни материали. Той бе посетен от голям брой участници и наблюдатели. Най-голям интерес предизвикаха показаните банкноти, паспорти, визи, лични карти, акции производство на Печатницата. Атракция предизвика и информационното CD, което се показваше постоянно на лаптоп и допълнително привличаше вниманието на останалите участници. Демонстрирани бяха графичният дизайн със специален софтуер за банкноти, паспорти и други защитни елементи, както и ползването на антикопирни елементи и системи, комбинирани по подходящ начин съобразно спецификата на продукта.

В рамките на конференцията българските представители получиха специална покана за посещение в Bundesdruckerei и Gleitsmann Security Inks, където им бяха демонстрирани разработените нововъведения за биометрични елементи в паспортите и визите, както и бяха запознати с новите разработки в областта на защитените мастила.

Накрая участниците във форума подчертаха, че усъвършенстването на производството на изделия с висока степен на защита трябва да се разглежда като особено важна линия за предотвратяване на фалшифицирането на печатните изделия и обсъдиха по-нататъшните си действия и инициативи в тази област.

Снимки от конференцията можете да видите в рубриката "За нас", раздел "Фотогалерия".