logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

19 април 2004 г.

На основание чл. 5 от Наредба № 20 на БНБ за издаване на сертификати по чл. 9, ал. 2 от Закона за банките подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде Сертификати за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на Огнян Йорданов Йорданов и Синан Кърджали в качеството им на членове на Управителния съвет и изпълнителни директори на “Демирбанк” (България) АД, гр. София.