logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

26 май 2004 г.

На 27 и 28 май 2004 г. в резиденция “Бояна” ще се проведе Трета Балканска конференция “Управление на налично-паричния оборот. Мерки срещу фалшифицирането на платежни средства, платежни инструменти и документи за самоличност”. (Регистрацията на участниците е от 9.00 ч.)

В началото на конференцията в 10.30 ч на подуправителя на БНБ Цветан Манчев ще бъде връчен първият за Източна Европа сертификат на Система за управление на информационната сигурност. Документът се дава на отдел “Банкова сигурност и защита на класифицираната информация“ на БНБ от мултинационалната сертифицираща организация Муди Интернешънъл за внедряване, поддържка и усъвършенстване на система за управление на информационната сигурност, разработена в съответствие с международните стандарти и приложимото международно и национално законодателство.

Уникалното за страната ни удостоверение доказва покритите от Печатницата на БНБ изискванията на BS 7799-2:2002 – “Системи за управление на информационната сигурност – спецификация и насоки за приложение” и на ISO/IEC 17799:2000 – “Практически кодекс по управление на информацията”. Системата осигурява ангажираност на ръководството, планиране, анализ и управление на риска, свързан с информационните масиви, ефективна система за усъвършенстване чрез непрекъснат мониторинг и предприемане на действия за подобрение на сигурността. Системата предоставя на организацията ефективни средства за управление и защита на информационните масиви в извънредни ситуации при осигурена непрекъснатост на работния процес.

Сертификатът ще бъде връчен от Иван Савов, управляващ партньор на Муди Интернешънъл за Централна и Източна Европа.