logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

27 май 2004 г.

На 28 май (петък) от 12.00 часа в зала 108 на Българската народна банка ще бъде отбелязано приключването на проекта на Американската агенция за международно развитие /USAID/ за развитието на банковия надзор. Подуправителят на БНБ г-жа Емилия Миланова и директорът на USAID г-жа Дебра Макфарланд ще направят кратък преглед на постигнатите в резултат на проекта промени в областта на надзора през последните години.

USAID е водещ донор, който подпомага стабилизацията, реструктурирането и цялостната модернизация на банковата система в България. От 1997 година до края на 2003 година Американската агенция за международно развитие е предоставила техническа помощ за банковия сектор в България в размер на 15 милиона щатски долара.