logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

15 юли 2004 г.

Днес, 15 юли 2004 г., в БНБ се проведе официална среща между управителя на централната банка Иван Искров, подуправителите Емилия Миланова и Божидар Кабакчиев и делегация, ръководена от министъра на финансите на Германия Ханс Айхел, придружаван от г-жа Зигрид Зелц, ръководител на Европейския отдел и г-н Томас Герхард, ръководител на бюрото на министъра. На срещата присъстваха финансовият министър Милен Велчев и немският посланик Харолд Киндерман.

По време на срещата бяха обсъдени текущото икономическо развитие на България, Германия и Европейския съюз, както и перспективите и предизвикателствата пред страната ни по пътя към членство в Европейския съюз и Икономическия и паричен съюз. Специално внимание бе отделено на членството на България в ЕС и последващото присъединяване към Икономическия и паричен съюз със специален акцент върху времевия хоризонт, в който ще бъде осъществен този процес, както и участието ни във Валутния механизъм II (ERM II).

Иван Искров запозна министър Айхел с развитието на българската икономика и очакваните в средносрочен период тенденции, както и с политиката на централната банка.

Ханс Айхел изрази задоволство от добрите резултати, които страната ни е постигнала през последните години по отношение на стабилизацията на икономиката, провежданата фискална и структурна политика и устойчивостта на икономическия растеж.

Специално внимание по време на срещата бе отделено на периода след присъединяването на България към ЕС. Управителят Искров и министър Велчев запознаха Ханс Айхел с намерението на страната ни да следва политика на бързо присъединяване към Икономическия и паричен съюз и въвеждане на еврото. Те изразиха позиция, че предвид фискалната, паричната и икономическата политика, следвани от България през последните седем години, ние ще сме в състояние в кратък период да изпълним критериите за членство в ЕС. Това ще е от полза както за страната ни така и за съюза. По отношение на изисквания двугодишен период за членство във Валутния механизъм II Иван Искров и Милен Велчев изразиха ясното становище, че България възнамерява да се присъедини към него като едностранно поддържа паричния съвет.

Според министър Айхел процедурата и критериите за членство в Икономическия и паричен съюз няма да бъдат променяни или допълвани и оценката на всяка страна за готовността й за членство ще бъде осъществявана на база на постигнатите резултати.