logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

14 септември 2004 г.

В Националния център за анализ (НЦА) на неистински банкноти и монети на Българската народна банка е регистриран нов тип фалшификат на банкнотата от 50 лева, емисия 1999 г. на БНБ.

При регистрираните нови фалшификати на банкнотата от купюр 50 лева са имитирани основни защитни елементи, които се проверяват най-вече от гражданите, като: воден знак, осигурителната нишка и холограмна лента, в която при фалшификата липсват преминаващите и проблясващи в целия спектър цветове, както и ефектът на пулсиране на числото “50”.

Фалшификатите са отпечатани на хартия, различна от оригиналната банкнотна хартия. Липсва усещането за релефност в определени изображения от лицевата страна на банкнотата.

Обръщаме внимание на гражданите и други заинтересовани икономически контрагенти да проверяват защитните елементи на банкнотите при получаването им.

В случай на съмнение в истинността на банкнотите, за които се смята, че са или е възможно да са фалшиви, се обръщайте за проверка към касиери от търговските банки и регионалните касови служби на БНБ.