logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

12 октомври 2004 г.

На основание чл. 123б, ал. 12 от Кодекса за социално осигуряване, във връзка с чл. 5 от Наредба № 36 на БНБ подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде заповед, с която допълва списъка на банките, които могат да бъдат попечители по Кодекса за социално осигуряване, като включва “Райфайзенбанк (България)” ЕАД, гр. София.

Списък на банките, които могат да бъдат попечители по

Кодекса за социално осигуряване

1.

"Общинска банка" АД, гр. София

2.

"Стопанска и инвестиционна банка (СИБАНК)" АД, гр. София

3.

"ДЗИ Банк", гр. София (предишно наименование "Росексимбанк" АД)

4.

"УНИБАНК", гр. София (предишно наименование "Първа източна международна банка" АД)

5.

"Корпоративна търговска банка" АД, гр. София

6.

"Инвестбанк" АД, гр. София

7.

"Булбанк" АД, гр. София

8.

ТБ "Алианц България" АД, гр. София

9.

"Обединена българска банка" АД, гр. София

10.

"Банка ДСК" ЕАД, гр. София

11.

"ИНГ Банк Н.В. – клон София", гр. София

12.

"Ейч Ви Би Банк Биохим" АД, гр. София (предишно наименование ТБ "Биохим" АД)

13.

"Българска пощенска банка" АД, гр. София

14.

"Райфайзенбанк (България)" ЕАД, гр. София