logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

20 октомври 2004 г.

На 21 и 22 октомври 2004 г. управителят на БНБ г-н Иван Искров ще вземе участие в третата конференция на Европейската централна банка (ЕЦБ), която ще се проведе във Франкфурт. Дискусията по време на конференцията ще бъде насочена към процесите на поддържане на финансовата стабилност и конвергенция в новите страни - членки на Европейския съюз (ЕС). В конференцията ще вземат участие членовете на Изпълнителния съвет на ЕЦБ, управителите на централните банки на страните - членки на ЕС, и страните в процес на преговори за членство и представители на Европейската комисия.

На конференцията ще се обсъждат три основни теми:

1. Икономическите и структурните промени в новите страни - членки на ЕС.

2. Международните връзки и макроикономическото развитие на новите страни - членки на ЕС.

3. Макроикономическото приспособяване в новите страни - членки на ЕС.