logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

27 октомври 2004 г.

<br>

БНБ обяви внедряването на още един нов инструмент на междубанковия паричен пазар,

след СОФИБОР и СОФИБИД, а именно справочния индекс ЛЕОНИА

Днес, 27 октомври (сряда) 2004 г., се подписа тристранен договор между Българската народна банка (БНБ), Асоциацията на търговските банки (АТБ) и Българската дилърска асоциация (БДА) за изготвяне на нов справочен индекс ЛЕОНИА (LEONIA). Наименованието е съчетание от началните букви на LЕv Over Night Index Average - “среден показател на левовите еднодневни лихви”.

Внедряването на този нов индекс е благодарение на съвместната работа на БНБ, АТБ и Българската дилърска асоциация, които днес подписаха договор, регламентиращ неговото редовно ежедневно изготвяне. Договорът за ЛЕОНИА се подписа от ръководителите на трите институции - управителя на БНБ Иван Искров, председателя на АТБ Димитър Костов и председателя на БДА Катерина Максимова.

Публикуването на индекса се очаква да започне в края на месец ноември.

ЛЕОНИА е индекс на банковата индустрия и е аналог на индекса EONIA (Euro OverNight Index Average) в Еврозоната. С него се обогатява системата от пазарни показатели, важни както за търговските банки, така и за централната банка, а също за небанковите финансови и нефинансови институции. Развива се и базата за дериватни операции на паричния пазар (например, размяна на депозити с фиксирана лихва срещу депозити с плаваща лихва, начислявана по индекса).

ЛЕОНИА е среднопретеглена стойност на лихвения процент по всички сделки с необезпечени депозити овърнайт (overnight) в български левове, предоставени на междубанковия пазар в България от група банки - податели на данни. Под овърнайт се разбират еднодневни депозити, предоставяни в деня на сключване на сделката и връщани на следващия работен ден: тези сделки възлизат на около 9/10 от обема на междубанковия пазар на депозити. Банките – податели на данни са участниците във фиксинга на СОФИБОР (SOFIBOR, акроним на SOFofia InterBank Offered Rate – “софийска междубанкова оферирана лихва”), който се прави за офертите по редица срочности в най-активния момент на търговия. Техният съвместен дял в междубанковия пазар на депозити възлиза на около 2/3. Участието във фиксинга на СОФИБОР, а следователно в групата на податели на данни за ЛЕОНИА, е доброволно и е възможно при съответствие на критерии, установени в правилата и процедурите, одобрени от учредителите на индекса СОФИБОР (които са и учредители на ЛЕОНИА).

Изчислител на ЛЕОНИА, както и на СОФИБОР, е БНБ. За разлика от СОФИБОР, който е фиксинг на офертите на пазара по времето на най-активната търговия – към 10:45 ч. – и се публикува в 11:00 ч., ЛЕОНИА ще отразява цените не на офертите, а на сключените сделки на пазара, и то през целия ден. Затова индексът ще се изчислява след приключване на работния ден.

Снимка от събитието е публикувана в рубриката "За нас", раздел "Фотогалерия".Прикачени файлове

Презентация Изтегли DOC (363 KB)