logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

5 ноември 2004 г.

<br>

На 4 ноември (четвъртък) 2004 г. Министър-председателят на Р България Симеон Сакскобургготски и министърът на финансите Милен Велчев посетиха „Печатницата на БНБ” по покана на Управителния съвет на Българската народна банка.

Посещението бе по повод десетгодишния юбилей на “Печатница на БНБ” ЕАД и вливането на печатницата на Министерство на финансите – “Формпринт” ЕООД, в „Печатницата на БНБ”.

Консолидацията на двете печатници цели да укрепи пазарните им позиции във висококонкурентния национален и международен пазар. Съгласно решение на УС на БНБ капиталът на дружеството ще бъде в размер на 71.933 млн. лв., от който централната банка ще притежава дял от 95.6%, а финансовото министерство - 4.4%. Дружеството ще се управлява от петчленен съвет на директорите, в чийто състав ще има представители на централната банка и Министерството на финансите. То ще се представлява от двамата си изпълнителни директори Владимира Стоянова и Цветан Буюклийски, досегашни изпълнителни директори съответно на „Печатницата на БНБ” и на “Формпринт”.

Г-жа Стоянова припомни, че решението за създаване на печатница за производство на банкноти е взето от УС на БНБ на 11 август 1994 година. Следват повече от 2 години строителномонтажни работи, доставка, монтаж и пускане в действие на техниката. Инвестицията е от порядъка на 110 млн. лв.

“Резултатът е пред вас и както виждате, това е модерно предприятие със съвременно високотехнологично оборудване, обслужвано и управлявано от най-квалифицираните специалисти в областта на полиграфията”, допълни Владимира Стоянова.

В самото начало на своето съществуване печатницата бе изправена почти едновременно пред две сериозни предизвикателства, чието успешно преодоляване доказа правото й на съществуване и правото й на специална роля в банковия и административностопански живот на България.

Първото предизвикателство бе деноминацията през 1999 г., когато за 6 месеца в печатницата бяха произведени необходимите първоначални количества от всички 6 нови номинала на българските банкноти. По своите технически характеристики и защитни елементи нашите банкноти отговарят напълно на съвременната европейска концепция за банкноти.

Едновременно с това през 1999 г., както е известно, започна подмяната на документите за самоличност на българските граждани с новите международни паспорти, лични карти и шофьорски книжки. С гордост мога да заявя, че усилията на целия персонал на печатницата за създаване на лични документи от нов тип бяха важна част от многостранните усилия, които завършиха с успешното премахване на Шенгенската бариера пред българските граждани. Новата българска виза, въведена през 2001 г., беше първата в света с цветен дигитален портрет. Този елемент, както е известно, стана особено актуален напоследък и едва наскоро стана задължителен елемент за визите на европейските държави и Съединените американски щати.

До края на 2001 г. печатницата беше дирекция в структурата на централната банка, а от началото на 2002 г. бе преобразувана в акционерно дружество с едноличен собственик БНБ с капитал близо 69 млн. лева. За изминалите три години годишният оборот на предприятието е средно 13 млн. лв.

След преобразуването си в търговско дружество “Печатницата на БНБ” запази основните си производствени направления: производството на банкноти за нуждите на БНБ, производството на лични документи за нуждите на МВР и МВнР, акцизни бандероли за тютюневи изделия и спиртни напитки и други различни видове ценни книжа, като акции, застрахователни полици, билети, включително самолетни, дипломи за висше образование, тото-фишове и др.

Специалното място на печатницата на българския и международния пазар се дължи и на високата степен на сигурност във всички аспекти на това понятие. С помощта на модерни технически средства и в съответствие със съвременните стандарти в сградата функционира пропускателен режим със строго дефинирани зони за достъп, непрекъснат контрол на движението на хора, материали и готова продукция.

Показателни за високата степен на организация на работата в предприятието са сертифицираната през лятото на тази година СУК по ISO 9001:2000, както и сертифицираната малко преди това СУИС по ISO 17799:2002.

Освен на българския пазар за изминалите близо три години дружеството направи първите си стъпки и на международния пазар на банкноти и ценни книжа. Особено благоприятно обстоятелство е това, че печатницата е член на европейската конференция на банкнотните печатари – една затворена и строго професионална структура.

Съобразявайки се с безспорната истина, че който не върви ефективно напред, автоматично изостава, печатницата на БНБ е на прага на качествено нов момент от своето развитие. До края на този месец ще приключи формално преобразуването на “Печатница на БНБ” чрез вливане в нея на печатницата за ценни книжа “Формпринт”, собственост на МФ. Над 95% от новото акционерно дружество ще бъдат собственост на БНБ, а останалата част - на държавата чрез Министъра на финансите. Надяваме се, че по този начин ще се укрепят пазарните позиции на новото дружество и ще се разшири дейността му в областта на производствата на ценните книжа и другите специални производства за нуждите на финансовите, административните и правителствените институции в страната.

Годишно производство: Банкноти: 100 млн.

Паспорти: 400 хил.

Л. карти: 600 хил.

Ш. книжки: 200 хил.

Визи: 500 хил.

Бандероли: 1,5 милиарда

Тото-фишове: 60 – 80 млн.

Свидетелства МПС: 500 хил.

Снимка от събитието е публикувана в рубриката "За нас", раздел "Фотогалерия".