logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

15 ноември 2004 г.

Утре, 16 ноември (вторник) 2004 г., управителят на Българската народна банка Иван Искров заминава на еднодневно работно посещение в Брюксел. Съвместно с министъра на финансите Милен Вечев той ще вземе участие в срещата на министрите от ЕКОФИН с министрите на финансите и с управителите на централните банки от страните - кандидатки за пълноправно членство в ЕС.

На срещата на министрите на финансите и управителите на централните банки на страните - членки на ЕС, ще се обсъждат:

1. Есенните прогнози на Европейската комисия за макроикономическото развитие на страните от ЕС и страните - кандидатки за членство, за периода 2004-2006 г.

2. Докладът за структурните предизвикателства пред страните - кандидатки за членство в ЕС.

3. Докладът за фискалните позиции на страните - кандидатки за членство в ЕС, представени на ЕК.

По време на посещението управителят на БНБ г-н Иван Искров и финансовият министър г-н Милен Велчев ще имат работен обяд с управителя на Белгийската национална банка г-н Ги Куаден. Те ще го запознаят със състоянието на българската икономика и финансов сектор, както и със средносрочните цели на политиката на Българската народна банка.

По-късно е предвидена среща с г-н Дидие Рейндърс – министър на финансите на Белгия, на която ще бъдат обсъдени въпроси от интерес за двете страни.