logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

19 ноември 2004 г.

На 19 и 20 ноември 2004 г. подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Емисионно”, г-н Цветан Манчев ще вземе участие в Четиринадесетия Европейския банков конгрес във Франкфурт. Конгресът се провежда всяка година от 1991 г. насам по инициатива на Международния банков форум, Франкфурт. На това събитие, което е едно от най-престижните в банковата сфера, си дават среща политици, ръководители на централните банки, финансисти и представители на бизнеса от целия свят, за да обсъждат въпроси от обща значимост за развитието на политиката, икономиката и финансовите пазари в световен мащаб. Основните теми на конгреса тази година са разширяването на Европа, регулирането и надзора на финансовите пазари, въвеждането на еврото в присъединяващите се страни.