logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

30 ноември 2004 г.

НЯМА ФАЛШИВИ СТОЛЕВОВИ БАНКНОТИ

Във връзка с появилите се в медиите съобщения за фалшиви банкноти от 100 лв. в гр. Петрич Българската народна банка съобщава, че в Националния център за анализ (НЦА) са постъпили 10 (десет) броя 100-левови банкноти, изпратени от РПУ- гр. Петрич. След направените проверки и експертизи в НЦА беше установено следното:

Десетте броя банкноти от купюр 100 лева са истински и представляват редовна емисия на БНБ, като в резултат на въздействие с активни химични вещества са били повредени частично някои от защитните им елементи като холограмата и осигурителната нишка. Повредените банкноти се заменят съгласно разпоредбите на Наредба № 18 на БНБ за обмяна на повредени български банкноти и монети в обращение (ДВ, бр.29 от 5 април 1996 г.).

Българската народна банка препоръчва изявления в медиите относно банкноти и монети, които пораждат съмнение за истинност, да се правят само след извършена проверка за истинността им в Националния център за анализ.