logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

20 декември 2004 г.

На основание чл. 19, ал. 4, т. 2 от Закона за банките, във връзка с чл. 32 от Наредба № 2 за лицензиите и разрешенията, издавани от БНБ, подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на “УНИБАНК” АД, София, да измени наименованието си, обозначено в лицензията, на “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД, което наименование може да се изписва и на латински като “INTERNATIONAL ASSET BANK” AD.