logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

27 януари 2006 г.

На основание чл. 19, ал. 1 от Закона за банките, във връзка с чл. 23 от Наредба № 2 на БНБ, подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на „Алианц Ню Юръп Холдинг” ООД (Allianz New Europe Holding GmbH), Виена, чрез пряко придобиване на 66.157 на сто от акциите на „Алианц България Холдинг” АД, София, да придобие произтичащото от това косвено участие в капитала на „Търговска Банка Алианц България” АД, София.