logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

13 февруари 2006 г.

На основание чл.25, ал. 1 от ЗБНБ Българската народна банка пуска в обращение, считано от 14 февруари 2006 г., сребърна възпоменателна монета с нанесено оцветяване на тема „Лозарство и винопроизводство” с номинална стойност 5 лева, емисия 2006 г. Цената, на която монетата ще бъде продавана на касите на БНБ, е 22 лева.
5 лева, 2006 г.

Българските занаяти • Лозарство и винопроизводство

На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка с годината „1879”, изписана върху лентата. Околовръст са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, номиналната стойност на монетата „5 ЛЕВА” и годината на емисия „2006”.

На обратната страна на монетата са изобразени грозд с три листа и съд с вино, върху които е нанесено оцветяване, както и стилизирана пееща птица. Околовръст има надпис „ВКУСЪТ НА СЛЪНЦЕТО”.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

2006 г.

Номинална стойност

5 лева

Метал, проба

Ag, 500/1000 с нанесено оцветяване

Качество

мат-гланц, висше

Тегло

23.33 г

Диаметър

38.61 мм

Гурт

гладък

Тираж

10 000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Иван Тодоров и Пламен Джерманов


Прикачени файлове

Презентация на монетата Изтегли PPT (2062 KB)