logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

17 март 2006 г.

На основание чл. 19, ал. 1 от Закона за банките, във връзка с чл. 23 от Наредба № 2 на БНБ подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на „Нова люблянска банка” АД, Република Словения, да придобие пряко обикновени безналични акции с право на глас от капитала на „Банка Запад-Изток” АД, Сфия, в резултат на което да притежава пряко 97.01% от общия брой акции на банката.