logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

17 март 2006 г.

На основание чл. 19, ал. 1 от Закона за банките, във връзка с чл. 23 и чл. 24 от Наредба № 2 на БНБ подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на „МКБ Банк” АД, Будапеща, Унгария, да придобие обикновени акции с право на глас, представляващи 60% от капитала на ТБ „Юнионбанк” АД, София.