logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

24 март 2006 г.

На свое редовно заседание, проведено на 23 март 2006 г., Управителният съвет на БНБ одобри Отчет за изпълнението на бюджета за административните разходи на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за 2005 г. (ФГВБ), представен от Управителния съвет на ФГВБ. Бюджетът е в размер на 1 434 336 лева, като изпълнението му към 31.12.2005 г. е в размер на 1 376 509.92 лева.

Управителният съвет на БНБ реши да се пусне в обращение на 19 април 2006 г. по повод на Международния ден на земята сребърна възпоменателна монета от серията „Национални паркове и резервати” на тема „Българското Черноморие”.

Монетата ще бъде със следните технически параметри:

- Номинална стойност – 10 лв.;

- Метал - сребро с проба 925/1000;

- Тегло – 23.33 г;

- Диаметър – 38.61 мм;

- Гурт – назъбен;

- Качество – мат-гланц, висше;

- Година на емисия – 2006 г.

- Тираж – 7000 броя;

Графични елементи:

На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка с годината „1879”, изписана върху лентата. Околовръст са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, номиналната стойност „10 ЛЕВА” и годината на емисия „2006”.

На обратната страна е представена част от географската карта на България с река Ропотамо. В медальони са изобразени водна лилия, тръстика и ловуващ корморан – типични за флората и фауната на резервата „Ропотамо”. Околовръст има надпис „НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВЕ И РЕЗЕРВАТИ”.

Автори на художествения проект са Евгения Цанкова и Пламен Чернев.

Управителният съвет на БНБ одобри дизайна и техническите параметри на сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване от серията „СЪКРОВИЩАТА НА БЪЛГАРИЯ - ЛЕТНИЦА”, с номинална стойност 10 лева, емисия 2006 г., която да бъде отсечена по проект с автор Евгени Евтимов.