logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

28 март 2006 г.

На основание чл. 19б, във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за банките и чл. 23 от Наредба № 2 на БНБ, подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на „Алианц България Холдинг”АД, гр. София и свързаните с него лица ЗАПД „Алианц България” и ЗАД „Енергия” да придобият всички акции от увеличението на капитала на “Търговска банка Алианц България”АД.