logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

14 април 2006 г.

На 13 и 14 април (четвъртък и петък) 2006 г. в София се състоя първата среща на Мрежата за изследване на паричната и финансова история на Балканите, в която участваха представители на централните банки на балканските страни, Австрийската централна банка, Френската централна банка, както и известни историци-икономисти от академични институции от България, Гърция, Турция, Сърбия, Словения, Хърватска, Великобритания, Франция. Инициатори и съорганизатори на събитието са д-р Николай Неновски, член на УС на Българската народна банка, и г-жа София Лазарету от Гръцката централна банка. Срещата бе открита от подуправителя на БНБ г-н Димитър Костов.

Мрежата за изследване цели да задълбочи и систематизира знанието за паричната и финансова история на балканските страни, да засили сътрудничеството между балканските централните банки. По време на среща бяха представени 15 доклада на изтъкнати гост-лектори, сред които бе и професор Шевкет Памук от Университет Богазици, Истанбул, един от най-известните специалисти по парична история на Отоманската империя и Турция.

В резултат на дискусиите бе взето решение да се работи за изготвянето на унифицирана и хармонизирана историческа база от данни за основните икономически и парични променливи на страните от региона, което да се впише в цялостен проект за „Сравнителна парична история на Балканите”.