logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

3 май 2006 г.

Съгласно изискванията на чл. 5 от Наредба № 20 на БНБ за издаване на сертификати по чл. 9, ал. 2 от Закона за банките подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Михаил Ираклис Колакидес, г-н Георгиос Сотириос Папайоану, г-н Георгиос Маркос Мантакас, г-н Спиридон Атанасиос Папаспиру, г-н Йоанис Георгиос Кириакопулос и г-жа Василики Апостолос Камбел в качеството им на членове на Съвета на директорите и на г-н Емил Ангелов Ангелов и г-н Атанасиос Аристидис Куцопулос в качеството им на членове на Съвета на директорите и изпълнителни директори на “БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София.