logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

4 май 2006 г.

На 11, 12 и 13 май 2006 г. в София ще се проведе Тринадесетата годишна среща на управителите на централните банки на франкофонските държави, на която ще присъстват представители на 27 централни банки. България е първата държава от Югоизточна Европа, в която ще се проведе такава среща.

Годишните срещи на управителите представляват идеална възможност за обмяна на опит между централните банкери от различни континенти. Обсъжданите теми засягат актуални за централните банки от цял свят предизвикателства. Тринадесетата среща на управителите на централните банки на франкофонските държави ще бъде на тема “Финансова стабилност и икономическа интеграция”. Обект на дискусия ще бъдат системният риск и банковата стабилност, банковият надзор и предизвикателствата при прилагането на Базел II, както и институционалните аспекти на централното банкиране.

В рамките на срещата ще се проведе и среща-дискусия на управителите на централните банки на Франция Кристиан Ноайе, на Белгия Ги Каден, на Люксембург Ив Мерш и на Швейцария Жан-Пиер Рот, с преподаватели и студенти франкофони от Университета за национално и световно стопанство. По време на заседанията ще бъдат избрани дата и място на провеждане на следващата среща на управителите.

Особена чест за Българската народна банка като домакин на срещата е участието на президента на Европейската централна банка Жан-Клод Трише, който за втори път през тази година ще посети България.

Първата среща на управителите на централните банки на франкофонските държави е проведена през 1994 г. по инициатива на Жан-Клод Трише, който по това време бе управител на централната банка на Франция. Тогава е създаден и Клуб на управителите на централните банки на франкофонските държави, в който участват управителите на 46 централни банки, представляващи 63 независими държави.

България е пълноправен член на франкофонската общност от 1993 г. и срещата на управителите, на която БНБ е домакин, е едно от най-значимите франкофонски събития в България, откакто страната е член на Международната организация на Франкофонията. Изборът на БНБ за домакин на Тринадесетата среща на управителите е признание от страна на международната общественост за франкофонските традиции и нарасналия престиж на България и в частност на Българска народна банка.

Заседанията по време на Тринадесетата среща на управителите на централните банки на франкофонските държави в София ще се проведат при закрити врати. В края на срещата ще бъде публикувано комюнике.