logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

19 май 2006 г.

Банковата система на България е стабилна и конкурентна, заяви управителят на БНБ г-н Иван Искров пред делегация на Френската агенция на частните предприятия, водена от нейния генерален директор г-н Александър Тесие. В делегацията участваха висшите мениджъри на 14 най-големи френски корпорации, сред които “Ротшилд и сие”, “Алтадис”, “Карфур”, “Креди Агрикол”, “Лореал”, “Пежо”, “Тотал”, “Валорек” и други.

Франция е на четвърто място по инвестиции, напомни г-н Искров и сподели убедеността си, че делът на френските инвестиции в българската икономика ще нараства.

Френските инвеститори бяха информирани от управителя на БНБ за състоянието и перспективите на икономиката на страната и плановете за присъединяване към Валутния механизъм II непосредствено след приемането на страната в Европейския съюз, както и за намеренията на страната да изпълни Маастрихтските критерии, за да се присъедини към еврозоната във възможно най-кратки срокове.

Г-н Тесие поздрави управителя на БНБ за решителността за поддържане на икономическата и финансова стабилност и за реализиране на амбициозните планове за присъединяване към еврозоната.