logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

4 август 2006 г.

На основание чл. 19, ал. 4, т. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 10 и чл. 101, ал. 1от Закона за банките и чл. 36, ал.1 от Наредба № 2 на БНБ управителят на БНБ г-н Иван Искров издаде разрешение на ЧПБ „Тексим” АД, София, да извършва сделките по чл. 1, ал. 2, т. 10 от Закона за банките: „Издаване и администриране на електронни платежни инструменти по смисъла на Закона за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежни системи.”