logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

16 август 2006 г.

Днес бе подписано споразумение за сътрудничество и взаимодействие между Българската народна банка и Прокуратурата на Република България. Съгласно споразумението БНБ и Прокуратурата ще си сътрудничат и взаимодействат при наличие на данни за престъпления в банковата и финансовата сфера. При установяване такива БНБ ще изпраща сигнали до Прокуратурата заедно със съответните копия от документи съгласно действащото законодателство.

По искане на Прокуратурата на Република България при разследване на тежки умишлени престъпления в неотложни случаи БНБ ще оказва съдействие за бързо получаване на информация от търговските банки относно наличието и номерата на банкови сметки или наети сейфове от заподозрени лица и свързаните с тях юридически лица. Същевременно БНБ уведомява търговските банки за съществуваща опасност от извършване на престъпления, които биха навредили на търговски банки или финансови къщи.

От 1 януари 2007 г., когато се очаква страната ни да стане пълноправен член на Европейския съюз, Прокуратурата на Република България ще изпраща на БНБ копия от исканията, отправени до банките, за предоставяне на сведения, представляващи банкова тайна.

Споразумението предвижда Прокуратурата на Република България да предоставя на „Националния център за анализ” на БНБ всички задържани неистински или предизвикващи съмнение банкноти и монети за извършване на експертна оценка в срок от три дни от датата на задържането им.

От своя страна БНБ ще задържа и съхранява всички неистински и преправени банкноти и монети по начин, който да не пречи същите да бъдат използвани като доказателство при досъдебно и съдебно производство.

Споразумението предвижда и провеждането на съвместни семинари, срещи и консултации между представители на БНБ и Прокуратурата.

Общото ръководство и организацията на сътрудничеството и взаимодействието между двете институции се осъществява от Управителя на БНБ и Главния прокурор.