logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

20 септември 2006 г.

На основание чл. 19, ал. 1 от от Закона за банките, във връзка с чл. 23 от Наредба № 2 на БНБ, подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде разрешение на Фуат Гювен да придобие акции, представляващи 100% от акциите с право на глас в капитала на „Търговска банка Д” АД, София.