logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

5 октомври 2006 г.

По повод дискусията в медиите относно промяната в член 42 в Закона за банките позицията на БНБ е следната:

Като напомня, че няма право на законодателна инициатива, БНБ приема промяната на чл. 42 от Закона за банките като най-ясен израз на баланса между кредитори и кредитополучатели. Не трябва да се забравя, че ползването на кредит е право, а не задължение. Получаването на кредит е пряко обвързвано с неговото обслужване, като същевременно търговските банки са длъжни да защитават интереса и на своите вложители. Именно защитата на интереса на вложителите е пряко обвързана със събираемостта на раздадените кредити. В този смисъл високата събираемост на раздадените кредити гарантира стабилността на банковата система и сигурността на спестяванията на вложителите.

Българската народна банка ще продължи да отстоява и укрепва стабилността на банковата система с убеждението, че тази стабилност е най-сигурната гаранция за защита на интереса на всички български граждани.