logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

10 октомври 2006 г.

Обмяна на информация за всеки вид съмнителни и фалшиви монети евро ще се извършва между Българската народна банка и Службата за борба с измамите към Европейската комисия (OLAF), стана ясно на днешната среща между управителя на БНБ Иван Искров и председателя на OLAF Франц-Херман Брюнер.

Информацията ще служи за анализ и идентификация, като ще се обменят и технически и статистически данни, с които разполагат двете страни. Това предвижда планът за действие по реализацията на подписаното по-рано тази година Споразумение между БНБ и ОLAF в областта на мерките за защита на еврото от фалшифициране. Споразумението създаде условия за изпълнение на изискванията на Регламент 1338/ 2001 от 20.06.2001 г. на Съвета на Европа за определяне на мерки, необходими за защита на еврото от фалшифициране.

На срещата между управителя на БНБ Иван Искров и председателя на OLAF Франц-Херман Брюнер бяха обсъдени още проектите за обучение на български експерти в Европейския технически и научен център към OLAF и обмяната на експерти в областта на борбата с фалшифицирането на монети и прането на пари. Разменени бяха и мнения за увеличаване на ефективността при сътрудничеството на институциите в Европейския съюз при борбата срещу прането на пари.

Реализацията на Споразумението между БНБ и OLAF в областта на мерките за защита еврото от фалшифициране е поредната важна стъпка на интеграцията на БНБ и Република България в Европейския съюз.