logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

26 октомври 2006 г.

БНБ реши да отмени напълно административните ограничения

върху темповете на нарастване на кредитите от 1 януари 2007 г.

В хода на разговорите с мисията на Международния валутен фонд в България БНБ взе решение да отмени напълно административните ограничения върху темповете на нарастване на кредитите.

Както е известно, от месец юни 2006 г. БНБ започна постепенно да отменя действащите в момента административни ограничения (т.нар. кредитни тавани), контролиращи темповете на нарастване на кредитите. Още при въвеждането на допълнителните задължителни минимални резерви централната банка изрично подчерта, че тези мерки са временни и могат да са ефективни само за ограничен период от време. Тъй като те вече постигнаха целите си по отношение на стабилността на банковия сектор, БНБ ще отмени действащите ограничения от 1 януари 2007 г. В допълнение, с цел по-точно измерване на кредитния риск, при кредитите за населението срокът за прекласификация на проблемните кредити в групата на редовните, в случай че отговарят на критериите за такива, ще бъде намален от 6 месеца на 3 месеца.

Същевременно централната банка ще запази строги надзорните изисквания и както и досега действията й ще бъдат насочени към постигането на умерен и устойчив растеж на банковите кредити в рамките на 20% годишно. В случай, че темповете на растеж на кредитите се ускорят и надхвърлят тези рамки, БНБ си запазва правото да приложи допълнителни адекватни мерки.