logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

10 ноември 2006 г.

Днес в съответствие с член 1, алинея 2 и член 50 от Закона за Българската народна банка в Народното събрание на Република България бе представен Отчета на банката за първото шестмесечие на 2006 година.

Отчетът е приет от УС на БНБ на 26 октомври 2006 г. и е публикуван на интернет страницата на банката, раздел Публикации, Периодични публикации, Отчети на БНБ, Полугодишни отчети, Отчет на БНБ •януари-юни 2006 г.