logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

27 декември 2006 г.

Съгласно изискванията на чл. 5 от Наредба № 20 на БНБ за издаване на сертификати по чл. 9, ал. 2 от Закона за банките подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде Сертификати за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на господата Михаил Георгиос Властаракис, Дейвид Артър Уотсън, Христос Продромос Комиопулос в качеството им на членове на Управителния съвет и на господата Антониос Константинос Хасиотис и Асен Василев Ягодин в качеството им на членове на Управителния съвет и изпълнителни директори на “ДЗИ Банк” АД, гр. София.