logo
Skip to content

Прессъобщения, 2006 г.

29.12.2006

БНБ пуска в обращение от 1 януари 2007 г. сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване на тема "България в ЕС" и разменна монета с номинална стойност 50 стотинки на същатата тематика.27.12.2006

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификати за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на членове на УС и изпълнителни директори на "ДЗИ Банк" АД22.12.2006

УС на БНБ прие нова Наредба № 2 за лицензите и разрешенията, нова Наредба № 7 за големите експозиции на банките, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за формиране на провизии за загуби от обезценка и нова Наредба № 26 за финансовите къщи18.12.2006

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде разрешение на „Технологичен център – Институт по микроелектроника (ТЦ – ИМЕ)” АД, София, при участие в увеличението на капитала на „Корпоративна търговска банка” АД да придобие до 29.06% от акциите с право на глас14.12.2006

УС на БНБ прие на второ четене проект за нова Наредба № 8 за капиталовата адекватност на кредитните институции14.12.2006

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Радослав Симеонов Велков13.12.2006

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде разрешение на „Юробанк И Еф Джи Холдинг (Люксембург)” АД да придобие до 100% от акциите с право на глас в капитала на „ДЗИ Банк” АД11.12.2006

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Георги Янчев Момчилов08.12.2006

Управителният съвет на БНБ почете паметта на трагично загиналите наши сънародници при пътния инцидент край моста над р. Янтра08.12.2006

УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 на БНБ за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за формиране на провизии за загуби от обезценка07.12.2006

БНБ пуска в обращение, считано от 11 декември 2006 г., златна възпоменателна монета от серията "Българска иконография" - "Св. Йоан Кръстител".30.11.2006

УС на БНБ прие наредби за изменение и допълнение на Наредба № 10, Наредба № 17 и Наредба № 2028.11.2006

Управителят на БНБ издаде разрешение на БНП Париба С. А. (BNP Paribas S.A.), Франция, да извършва банкова дейност на територията на страната24.11.2006

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификати за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Алексей Асенов Цветанов и г-н Елен Георгиев Георгиев21.11.2006

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Ангел Кирилов Геков.13.11.2006

УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21.10.11.2006

Управителят на БНБ представи в Народното събрание Отчета на банката за първото шестмесечие на 2006 година.01.11.2006

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на на г-жа Радка Бонева Никодимова.26.10.2006

БНБ реши да отмени напълно административните ограничения върху темповете на нарастване на кредитите от 1 януари 2007 г.26.10.2006

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-жа Диана Живкова Младенова.18.10.2006

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Цанко Илиев Коловски.13.10.2006

Туининг проект между Българската народна банка и Френската, Холандската и Италианската централни банки с финансовата подкрепа на Европейския съюз.11.10.2006

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Любомир Стоянчов Манолов.10.10.2006

В БНБ се състоя среща между управителя Иван Искров и председателя на OLAF Франц-Херман Брюнер.05.10.2006

Позиция на БНБ по повод дискусията в медиите относно промяната в член 42 в Закона за банките.03.10.2006

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде разрешение на „Алианц България Холдинг” АД при участие в увеличението на капитала на ТБ „Алианц България” АД, гр. София да запази до 80 на сто от акциите с право на глас.29.09.2006

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификати на четирима членове на УС на "ДЗИ Банк" АД.20.09.2006

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде разрешение на Фуат Гювен да придобие акции от капитала на „Търговска банка Д” АД.13.09.2006

УС на БНБ прие на първо четене проект за нова Наредба № 8 за капиталовата адекватност на кредитните институции.04.09.2006

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-жа Мария Димова Илиева.22.08.2006

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде разрешение на ТБ „Инвестбанк” АД да придобие акции от капитала на „Инвест Фонд Мениджмънт” АД и на „Винком” АД да придобие акции от капитала на ТБ „Инвестбанк” АД.16.08.2006

Днес бе подписано споразумение за сътрудничество и взаимодействие между Българската народна банка и Прокуратурата на Република България.04.08.2006

Управителят на БНБ издаде разрешение на ЧПБ „Тексим” АД, София, да извършва сделките по чл. 1, ал. 2, т. 10 от Закона за банките.01.08.2006

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Станимир Боянов Михайлов.21.07.2006

УС на БНБ прие “Програма за отсичане на възпоменателни монети и отпечатване на възпоменателни банкноти за периода 2007 - 2009 г.”13.07.2006

Лекция за българската икономика ще изнесе управителят на БНБ Иван Искров пред гръцкия икономически и финансов елит.06.07.2006

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор” , издаде Сертификат на г-жа Румяна Величкова Тодорова.30.06.2006

БНБ пуска в обращение от 3 юли 2006 г. нова банкнота с номинал 50 лева, емисия 2006 г.15.06.2006

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор” , издаде Сертификат на г-н Пламен Йорданов Милков.13.06.2006

Проф. д-р Борислав Борисов е новият член на УС на БНБ.07.06.2006

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор” , издаде Сертификат на г-н Георгиос Спиридон Кацарос.06.06.2006

Европейският платежен съвет включи България в регистъра на страните, въвели IBAN номера на банковите сметки02.06.2006

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор” , издаде Сертификат на г-жа Марияна Димитрова Петкова.01.06.2006

БНБ плавно отменя изискването за допълнителните задължителни минимални резерви на търговските банки.01.06.2006

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор” издаде разрешение на „Бромак” ЕООД да придобие акции при участие в увеличението на капитала на „Корпоративна търговска банка” АД.30.05.2006

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде разрешение на „Банка Запад-Изток” АД, София, да измени наименованието си на „НЛБ БАНКА ЗАПАД-ИЗТОК”АД.26.05.2006

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Андреа Казини26.05.2006

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Петер Виктор Харолд22.05.2006

БНБ пуска в обращение от 23 май 2006 г. сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване от серията "Съкровищата на България" на тема "Летница".19.05.2006

УС на БНБ прие отчетите за дейността за 2005 г. и заверените от одиторите финансови отчети на “Монетен двор” ЕООД и “Печатница на БНБ” АД.19.05.2006

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде разрешение на „ПИРЕОС БАНК” С. А., Република Гърция да придобие пряко акции с право на глас.19.05.2006

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Илиас Димитриос Милис.19.05.2006

Управителят на БНБ г-н Иван Искров се срещна с делегация на Френската агенция на частните предприятия, водена от нейния генерален директор г-н Александър Тесие.16.05.2006

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Пиерджорджо Прадели.16.05.2006

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде разрешение на търговска банка „Юнионбанк”АД, гр. София да измени наименованието си.15.05.2006

Управителят на БНБ Иван Искров се срещна с еврокомисаря, отговарящ за икономическите и парични въпроси, Хоакин Алмуния.12.05.2006

Тринадесетата среща на управителите на централните банки на франкофонските държави се състоя в София на 11 - 13 май 2006 г. по покана на Иван Искров, управител на БНБ.12.05.2006

Управителят на БНБ г-н Иван Искров откри Тринадесетата годишна среща на управителите на централните банки на франкофонските държави.05.05.2006

УС на БНБ прие съгласуваните с министъра на финансите Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 на МФ и БНБ за условията и реда за придобиване, изплащане и търговия с държавни ценни книжа и други нормативни документи.04.05.2006

На 11, 12 и 13 май 2006 г. в София ще се проведе Тринадесетата годишна среща на управителите на централните банки на франкофонските държави.03.05.2006

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Михаил Ираклис Колакидес, ...27.04.2006

Управителят на БНБ внесе в Народното събрание Годишния отчет на БНБ за 2005 година20.04.2006

Държавният глава Георги Първанов връчи орден "Стара планина" втора степен на проф. д-р Гарабед Минасян.18.04.2006

БНБ пуска в обращение от 19 април 2006 г. сребърна възпоменателна монета на тема „Българското Черноморие” с номинална стойност 10 лева, емисия 2006 г.14.04.2006

На 13 и 14 април 2006 г. в София се състоя първата среща на мрежата за изследване на паричната и финансова история на Балканите...03.04.2006

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде разрешение на „Банка Запад-Изток” АД...31.03.2006

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Мюмтаз Малик Аъм...29.03.2006

От 31 март 2006 г. влиза в сила Наредба № 18 за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение...28.03.2006

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде разрешение на „Алианц България Холдинг”АД...24.03.2006

УС на БНБ одобри Отчет за изпълнението на бюджета за административните разходи на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за 2005 г.24.03.2006

В БНБ се състоя работна среща между всички институции, ангажирани с въвеждането на международни номера на банковите сметки.22.03.2006

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Красимир Вутев Катев...22.03.2006

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Васил Борисов Тренев...17.03.2006

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде разрешение на „МКБ Банк” АД, Будапеща, Унгария, да придобие...17.03.2006

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде разрешение на „Нова люблянска банка” АД, Република Словения, да придобие...06.03.2006

УС на БНБ прие изменения и допълнения в Наредба № 3.28.02.2006

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Андреа Казини...27.02.2006

Президентът на ЕЦБ г-н Жан-Клод Трише посети Република България.24.02.2006

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор”, издаде разрешение на „ЕФГ Юробанк Ергасиас” АД...24.02.2006

Управителният съвет на БНБ прие изменения и допълнения в три наредби – Наредба № 8 за капиталовата адекватност на банките, Наредба № 9 за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за формиране на провизии за загуби от обезценка и Наредба № 21 за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при БНБ.24.02.2006

Президентът на Европейската централна банка Жан-Клод Трише ще посети България.22.02.2006

Във връзка с изискванията на Наредба № 18 за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение БНБ издаде указание за прилагането й.15.02.2006

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде разрешение на Цветелина Бориславова Карагьозова...13.02.2006

БНБ пуска в обращение, считано от 14 февруари 2006 г., сребърна възпоменателна монета с нанесено оцветяване на тема „Лозарство и винопроизводство” с номинална стойност 5 лева, емисия 2006 г.03.02.2006

УС на БНБ прие наредби за изменение и допълнение на Наредба № 3 за паричните преводи и платежните системи и на Наредба № 13 за прилагането на международен номер на банкова сметка и за банковите кодове.02.02.2006

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат на изпълнителния директор на “ИНВЕСТБАНК”...31.01.2006

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, преиздаде сертификатите на управляващите „Българо-американска кредитна банка”...27.01.2006

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор”, издаде разрешение на „Алианц Ню Юръп Холдинг” ООД (Allianz New Europe Holding GmbH), Виена26.01.2006

Управителят на БНБ издаде лицензи за опериране на платежна система на “Банксервиз” АД и на “БОРИКА” АД09.01.2006

На 6 януари 2006 г. Българската народна банка стана носител на почетния знак „Благодеятел на България”