logo
Skip to content

Реч на управителя на БНБ Иван Искров пред 41-ото Народно събрание по повод избирането му за управител на БНБ за втори мандат, 26 август 2009 г.

Уважаема госпожо председател на Народното събрание,

Уважаеми дами и господа народни представители!

Позволете ми първо и преди всичко да благодаря за високото доверие и убедителната подкрепа, която дадохте на централната банка и нейния управител Иван Искров в този момент. Не ми е известно до този момент ръководителят на която и да е публична институция да е получавал такъв огромен парламентарен кредит на доверие – подкрепата на 195 народни представители. Този резултат надхвърля броя от 165 народни представители, които подкрепиха кандидатурата ми в предишното 40-о Народно събрание.

Когато преди седмица споделих с най-близкия до мен човек, че съм решил да използвам парламентарния казус с г-н Неновски, за да се подложа на вот на доверие от новоизбраното 41-во Народно събрание, чух следния отговор: Не е ли много рискова тази стъпка, та нали Премиерът публично оповести, че не одобрява процедурата, но уважава институцията БНБ, оценява те високо като управител и желае ти да продължиш? Отговорих, че никой не би могъл да предвиди възможната дискусия и как биха гласували 240 народни представители, но въпреки това съм длъжен да поискам тяхното доверие. Или на 9 октомври тази година да си тръгна!

Защото, уважаеми дами и господа, както многократно съм споделял с моите колеги в банката, когато съм изисквал задачите да бъдат изпълнявани със стопроцентова прецизност, а не „през куп за грош”, в централната банка има дори по-ценен актив от нейните валутни резерви. Този ключов актив е репутацията на БНБ и на всеки един служител. Пред колегите Ви от 39-ото НС обещах, че никога няма да участвам в безплодни дискусии, или да опровергавам всевъзможни глупости на непочтени хора или на неквалифицирани „специалисти по всичко”. Но хората около мен знаят колко болезнено съм преживявал всяка появила се глупост или клевета, не заради мен самия, а заради доверието, което българското общество трябва да има в нашата си Народна банка.

БНБ е най-независимата публична институция де юре и де факто, тя черпи своята независимост от Вас, избраниците на народа, и се отчита само и единствено пред Вас, пред българското Народно събрание. Затова имах нужда отново да получа Вашето доверие след тази толкова дълга и оспорвана предизборна надпревара.

Уважаеми дами и господа народни представители,

Само преди два месеца в тази зала напомних и сега отново искам да препотвърдя трите си ключови принципа, които следвам от 2003 г. и с които ще се постарая да се запомни моята работа в централната банка – независимост, предвидимост и прозрачност. През целия си първи мандат спазвах тези принципи и днес отново искам да заявя, че и вторият ми мандат ще бъде подчинен на същите принципи. Не съм допускал никаква политическа намеса в дейността на банката, което е основополагащ принцип, заложен в закона за БНБ и в договора за присъединяване на страната ни към ЕС. Няма да допусна политическа намеса в работата на БНБ и в следващия си мандат. Високо ценя първите думи на новоизбрания председател на 41-то Народно събрание, казани на първата ни среща: „Господин Искров, наясно сме със Закона за БНБ, с нейната ключова роля за финансовата стабилност на страната и независимо от несъгласието ни с избързването с Вашето преизбиране никой не поставя под въпрос независимостта на централната банка. Това е принципен въпрос, по който не може да има никаква дискусия”. Това бяха думите на г-жа Цачева, за което съм изключително благодарен.

Разбира се, независимостта не може да бъде оправдание за мързел или несвършена работа. Отново искам да подчертая, че както съм работил досега с две български правителства и всички легитимни политически субекти и техни представители, независимо от коя част на политическото пространство са, така и занапред те винаги ще могат да разчитат на професионалния съвет, на подкрепата на БНБ. Всеки от вас е добре дошъл в централната банка да обсъждаме всякакви проблеми, стига това да бъде в интерес на стабилността на нашата държава, и в частност на банковата ни система.

Уважаеми дами и господа, накрая и в контекста на всичко, казано не само от мен, но и от уважаемите колеги оратори преди мен по време на дебата, смятам, че най-важното в този момент по отношение на макроикономическата и финансова политика на страната е да се запази стабилността и да има предсказуемост. Предсказуемост, тъй като глобалната финансова и икономическа криза показа, че страните, които следват ориентирана към стабилност и последователна макроикономическа политика преминават по-малко болезнено през този труден за всички страни период. Ролята на БНБ е да гарантира ценовата и финансовата стабилност на страната и здравината на строго регулираната ни банкова система. През следващите шест години акцентът на моята работа ще бъде насочен към запазване и поддържане на макроикономическата стабилност в страната чрез поддържането на фиксирания валутен курс и режима на паричен съвет. Паричният съвет ще продължи да бъде основата, на която се гради стабилността и икономическия растеж в България. На второ място запазването и поддържането на стабилността на банковата система. През последните две години в глобален мащаб сме свидетели на това до какви катастрофални последствия може да доведе лошата регулация и надзор над банковите и финансови институции. България също пострада, но за разлика от други страни остана встрани от „окото на тайфуна” поради последователно налагания консервативен модел на лицензионна политика и надзор и регулация на банковия сектор. Надзорът и регулацията на финансовия сектор в рамките на ЕС ще бъде значително променен и усъвършенстван през следващите години, като съществена роля ще има ЕЦБ и националните централни банки. БНБ като част от ЕСЦБ ще участва активно в този процес. На трето място, следващите шест години ще бъдат ключови за изпълнението на един от основните ангажименти на страната, произтичащи от договора за членство в ЕС – въвеждането на еврото като национална валута. Подготовката в тази посока бе приоритет за БНБ през предходните шест години, като значителна част от тази подготовка в законово, техническо и оперативно отношение вече е извършена. Тази задача ще продължи да бъде основен приоритет и през следващите шест години. Въвеждането на единната валута в страна – членка на ЕС, не е и не може да бъде едностранно решение. Освен изпълнението на Маастрихтските критерии трябва да съумеем да убедим всички наши партньори от ЕС, че имаме готовността и капацитета да сме част от еврозоната. Ето защо БНБ и нейният управител се нуждаят от най-висока степен на доверие, ето защо подадох оставка и максимално улесних парламента в неговото решение.

В заключение, демонстрирайки на практика спазването на принципа за предвидимост, още днес ще внеса при председателя на Народното събрание предложение за избор на подуправител – ръководител на управление „Емисионно”, тъй като мандатът на досегашния подуправител изтича на 22 октомври. Моля при възможност изборът да се състои още тази седмица, за да се успокоят всички страсти около ръководството на БНБ.

Благодаря ви, уважаеми дами и господа, за доверието, което получих.

Благодаря ви за вниманието.

_______


Изтегли DOC (45 KB)