logo
Skip to content

Данни за банките и клоновете на чуждестранни банки (в хиляди левове) към 30.06.2015

Счетоводен баланс (отчет за финансовото състояние) и Отчет за приходите и разходите на банките и клоновете на чуждестранни банки Изтегли XLS (402 KB)

Данни за дългови ценни книжа, кредити и аванси и депозити на банките и клоновете на чуждестранни банки Изтегли XLS (363 KB)