logo
Skip to content

Данни за банките и клоновете на чуждестранни банки (в хиляди левове) към 30.09.2023

Счетоводен баланс (отчет за финансовото състояние) и Отчет за приходите и разходите на банките и клоновете на чуждестранни банки Изтегли XLSX (136 KB)

Данни за дългови ценни книжа, кредити и аванси и депозити на банките и клоновете на чуждестранни банки Изтегли XLSX (120 KB)