logo
Skip to content

СПИСЪК НА БАНКИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОПЕЧИТЕЛИ
ПО КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

27 октомври 2021 г.

УниКредит Булбанк АД

Банка ДСК АД

Адрес:

пл. Света Неделя № 7

София 1000

Адрес:

ул. Московска № 19

София 1036

Тел.:

(+359 2) 923 2111

Тел.:

(+359 2) 939 1220

Факс:

(+359 2) 988 4636

Факс:

(+359 2) 980 6477

www.unicreditbulbank.bg

www.dskbank.bg

Обединена българска банка АД

Юробанк България АД

Адрес:

бул. Витоша, № 89 Б

София 1463

Адрес:

ул. Околовръстен път № 260

София 1766

Тел.:

(+359 2) 8112330; 811 2800;

811 2235

Тел.:

(+359 2) 8166 000

Факс:

(+359 2) 988 0822

Факс:

(+359 2) 988 81 10

www.ubb.bg

www.postbank.bg

Райфайзенбанк (България) ЕАД

Алианц Банк България АД

Адрес:

бул. Никола Вапцаров № 55

София 1407

Адрес:

р-н Лозенец, ул. Сребърна № 16

София 1407

Тел.:

(+359 2) 91 985 101

Тел.:

+359 2 9215 + в. ; 9215 404

Факс:

(+359 2) 943 45 28

Факс:

+359 2 981 9307

www.rbb.bg

www.allianz.bg

Инвестбанк АД

Интернешънъл Асет Банк АД

Адрес:

бул.. България № 85

София 1404

Адрес:

бул. Тодор Александров № 81-83

София 1303

Тел.:

(+359 2) 818 6123; 818 6124

Тел.:

(+359 2) 8120 234; 9204 303

Факс:

(+359 2) 854 8199

Факс:

(+359 2) 9204 201

www.ibank.bg

www.iabank.bg

Тексим Банк АД

Адрес:

бул. "Тодор Александров" № 117

София 1303

Тел.:

(+359 2) 903 5501/ 5505

Факс:

(+359 2) 931 1207

www.teximbank.bg

Национална правна рамка