logo
Skip to content

Август 2018 г.

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор“ наложи имуществена санкция на банка за нарушение на чл. 60, ал. 1 от Закона за кредитните институции. Наказателното постановление, с което е наложена санкцията, не е обжалвано, влязло е в сила и наложената санкция е платена от санкционираната банка.