logo
Skip to content

Директива 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 575/2013 съдържат определен брой възможности за избор и национални дискреции, които могат да бъдат приложени в зависимост от спецификите на българския финансов пазар.


Възможности за избор и национални дискреции 2021 г. Изтегли XLSX (97 KB)

Информация за съответните възможности за избор и национални дискреции на всички държави членки на ЕС можете да намерите на интернет страницата на Европейския банков орган: https://eba.europa.eu/supervisory-convergence/supervisory-disclosure/options-and-national-discretions.