logo
Skip to content

Българската народна банка е задължена да публикува общите критерии и методология за надзорен преглед и оценка по чл. 79в от Закона за кредитните институции. За целите на надзорното оповестяване основните елементи на процеса по надзорен преглед и оценка са обобщени в четири категории, които са общи за всички надзорни органи:

  1. Обхват на прилагането на ПНПО;
  2. Оценяване на елементи на ПНПО;
  3. Преглед и оценка на вътрешните процедури за оценка на капиталовата адекватност и на адекватността на ликвидността;
  4. Обща оценка на ПНПО и надзорни мерки.

Процес на надзорен преглед и оценка 2021 г. Изтегли XLSX (26 KB)

Информация за методологията и критериите за надзорен преглед на всички държави членки на ЕС можете да намерите на интернет страницата на Европейския банков орган: https://eba.europa.eu/supervisory-convergence/supervisory-disclosure/supervisory-review.