logo
Skip to content

2 лева, 1968 г.

1050 години от смъртта на Климент Охридски

На лицевата страна на монетата в средата е изписано числото на номиналната стойност „2”, а под него –думата „ЛЕВА”, обградени от две стилизирани колони в старобългарски стил с изображения на два лъва. Над композицията има надпис на два реда „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. Околовръст има кант, съставен от правоъгълници.

На обратната страна на монетата е изобразен св. Климен Охридски, който е вдигнал едната си ръка за благословия, а в другата държи книга. От двете му страни на четири реда са изписани текстове: вляво – „КЛИМЕНТ 916” и вдясно – „ОХРИДСКИ 1966”. Околовръст има кант, съставен от правоъгълници.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

1968 г.

Номинална стойност

2 лева

Метал, проба

Cu-Ni-сплав

Качество

гланц

Тегло

11 г

Диаметър

30 мм

Гурт

назъбен

Тираж

506 000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Валентин Старчев

и Крум Дамянов