logo
Skip to content

1 лев, 1969 г.

25 години от социалистическата революция в България

На лицевата страна на монетата в средата на два реда е изписано числото на номиналната стойност „1” и думата „ЛЕВ”. От двете им страни има по един житен клас. Околовръст е разположен надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ” и годината на емисия „1969”, разделени с две петолъчни звезди.

На обратната страна на монетата е изобразен фрагмент от паметника на братската могила в гр. София. От двете му страни на два реда са изписани датите: вляво – „9.IX.1944” и вдясно – „9.IX.1969”. Околовръст има надпис „25 ГОДИНИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕВОЛЮЦИЯ”.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

1969 г.

Номинална стойност

1 лев

Метал, проба

Cu-Ni-сплав

Качество

гланц

Тегло

Диаметър

27 мм

Гурт

назъбен

Тираж

3 700 000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Валентин Старчев

и Крум Дамянов