logo
Skip to content

1 лев, 1969 г.

90 години от Освобождението на България от османско иго

На лицевата страна на монетата в средата на два реда е изписано числото на номиналната стойност „1” и думата „ЛЕВ”. Около композицията има лавров венец, привързан с панделка, под нея е годината на емисия „1969”. Околовръст има надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”.

На обратната страна на монетата е изобразен паметникът на цар Освободител в София, а от двете му страни са изписани годините: вляво – „1878” и вдясно „1968”.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

1969 г.

Номинална стойност

1 лев

Метал, проба

Cu-Ni-сплав

Качество

гланц

Тегло

8 г

Диаметър

27 мм

Гурт

назъбен

Тираж

2 150 000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Валентин Старчев

и Крум Дамянов